Algemene Voorwaarden

* Uw hond dient gezond te zijn.

* Uw hond is woonachtig in Zeewolde.

* Uw hond dient sociaal te zijn tegen mensen en honden.

* Uw hond dient het commando “Kom hier” te kennen en te beheersen.

* Uw hond dient ingeënt te zijn tegen Weil, Parvo en Kennelhoest.

* Uw hond dient preventief te worden behandeld tegen vlooien,wormen en teken.

* U dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uur van te voren af te bellen. Zo niet dan wordt de  strip doorberekend.

* U dient een besmettelijke ziekte van uw hond zo spoedig mogelijk te melden.

* U dient een WA verzekering te hebben waarin uw hond is opgenomen.

* U blijft aansprakelijk voor schade aan derde of zaken die uw hond veroorzaakt.

* U heeft het recht ten alle tijden op te zeggen zonder terug betaling van resterende strippen.

* U dient Walkabout van een huissleutel te voorzien zodat zij uw hond kan ophalen (mits u niet  thuis bent).

* Loopse teven kunnen niet mee.

* Walkabout is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes of eventueel verlies van uw hond.

* Walkabout is geen zins aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.

* Walkabout is niet aansprakelijk voor enige verwonding, ziektes,infecties of kreupelheid van uw  hond.

* Walkabout dient minstens een uur met uw hond te lopen (mits met de roedel mee).

* Walkabout handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zonodig met uw hond naar een dierenarts.

* Walkabout heeft ten alle tijden het recht om op te zeggen, u krijgt dan uw nog resterende strippen terug  betaald.

* Walkabout loopt met uw hond op de afgesproken dagen.

* Bij een weeralarm of extreme gladheid wordt er niet gelopen.

* De betaling van de strippenkaart dient bij levering contant te worden voldaan of de eerste week per  bank op gironummer 1912438 t.n.v. Hondenuitlaatservice Walkabout o.v.v. de naam van uw hond.

* Walkabout is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor Hondenuitlaatservices oftewel HUS Nederland. Heeft u klachten of problemen waar u met mij persoonlijk niet uitkomt dan kunt u mailen naar: klachten@hus-nederland.nl  Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.hus-nederland.nl

* Walkabout  heeft het recht om jaarlijks vrije dagen en vakantie op te nemen. Deze worden  ruim op tijd aan klanten doorgegeven